SAVE THE ROMA CHILDREN

OM OSS

Save The Roma Children är en förening som hjälpa romska barnen humanitärt i Europa. I Europa är de romska barnen mest fattiga, diskriminerade och segregerade ifrån samhället och allt för få pratar om det. Extrem fattigdom är det romska barnens verklighet och det måste ta slut! Du kan påverka deras liv positivt genom att donera pengar som går till romska barnen. Vi hjälper till med mat,vatten , kläder, tak över huvudet, skolmaterial och medicin. Oavsett nationalitet eller etnicitet inget barn ska få lida av fattigdom. Alla barn är lika värda, och alla barn förtjänar ett tryggt hem, mat, vatten och utbildning för bättre framtid och liv.

BARNKONVENTIONEN

Save the Roma Children är präglad av barnkonventionen som togs fast 20 november 1989 och har hela barnkonventionen som sitt inspiration med 9 punkter som är relevant för Save The Roma Children:

§ 2: Icke-diskriminering
§ 
4: Genomförande av rättigheterna
§ 
6: Rätt till liv och överlevnad
§ 7: Rätt till namn och nationalitet

§ 8: Rätt att behålla identitet

 § 24: Hälsa och sjukvård
§ 28: Utbildning 

§30: Minoritets- och urbefolkningsbarn 

§ 36: Skydd mot annat utnyttjande


STEG 1

Hjälpa romska barnen med vatten, mat och kläder och bygga trygga hem.

Accepterad rasism och segregation sker i öppenhet mot de romska barnen.Detta ser vi tydlig konsekvens idag när många måste leva i extrem fattigdom. Låg utbildningsnivå, okunskap om sina egna rättigheter och historia.

ROMSKA BARNEN

Många är omedvetna om att romerna har varit slavar i 500 år i Europa från slutet av 1300-talet till mitten av 1800-talet i Europa. Lagar har används mot romer från att äga mark eller arbeta.

STEG 2

Att hjälpa romska barnen gå i skolan genom att bidra med utbildningsmaterial, skolkläder och mat under skoldagen.

VI HJÄLPER DIREKT

Vi hjälper direkt på plats! Pengarna som kommer i till Save The Roma Children 
garanterar vi att det når de romska barnen genom att 
vi själva utför all humanitär hjälp på plats i några av de Europeiska länderna. Vi har tre steg som slutligen ska leda till självförsörjande.

STEG 3

Steg tre är sista steget och ska vara att hjälpa föräldrarna att nå självförsörjande status. Självförsörjande är det enda vägen ur fattigdomen.

Vi vill hjälpa de romska barnen att utbilda sig genom att bidra med skolmaterial som ryggsäck, skrivböcker, rena kläder och all nödvändig material för skolan. Trots allt är utbildning vägen ut ur fattigdomen.

STÖD OSS

Save the Roma Children är en stor del uppbyggd av ideell kraft. Varje bidrag är till stor hjälp och ditt bidrag går direkt till att driva Save the Roma Children. Du kan bidra genom vårt bankgiro eller Swish. Tack för att du stödjer oss!

Bankgiro: 571-6626

Swish: 123 287 23 72

KONTAKT

info@SaveTheRomaChildren.org